04-04-2009 | Драгомир Ставрев |

Историческото наследство и прекрасната природа са оставили своя отпечатък върху културата, духа и традициите на сливничани. Културните институти в общината са с предимно местно значение като културните дейности са съсредоточени главно в читалищата. Изградените художествени самодейни състави осъществяват богата художествено-творческа дейност.

Културни институти в община Сливница